Τρίκαλα ΕΣΠΑ 2023

Μέσω του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 29 Ιουλίου 2021, θα διοχετευθούν στην ελληνική οικονομία και κοινωνία διαθέσιμοι πόροι 26,2 δισ. ευρώ, τα περισσότερα με την συμμετοχή της ΕΕ.

Το νέο ΕΣΠΑ θα χρηματοδοτεί μεταξύ άλλων επιχειρήσεις για δράσεις και έργα ψηφιακού μετασχηματισμού, επιχειρηματικότητας, υποδομών, μεταφορών, πράσινης ενέργειας και απόκτησης δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού.

Τρίκαλα ΕΣΠΑ 2023

Τρίκαλα ΕΣΠΑ 2023 – Η μεγάλη ευκαιρία

Το 2020 με το ξεκίνημα της πανδημίας, είχαμε μια αλματώδη ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα (αλλά και παγκοσμίως), με τον τζίρο να εκτινάσσεται στα 13,3 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 77% από τα 7,5 δισ. ευρώ που ήταν το 2019 σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης της επιτροπής ανταγωνισμού για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Δηλαδή μέσα σε μια χρόνια έλαβαν χώρα μεγάλες αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων, με κύριο χαρακτηριστικό την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου που υπό άλλες συνθήκες θα χρειαζόντουσαν πολλά χρόνια για να λάβουν χώρα.

Παρόλα αυτά, η διαφορά στον τζίρο ανάμεσα στις μεγάλες αλυσίδες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχει αυξηθεί, καθώς οι πρώτοι έχουν το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας η οποία αναμένεται να φτάσει το 2022 στο εντυπωσιακό ποσό των 16 δισ. ευρώ ηλεκτρονικών πωλήσεων!

Οι μικρότερες επιχειρήσεις υστερούν σημαντικά σε όλους τους τομείς γύρω από το ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλά έχουν την μεγάλη ευκαιρία να καλύψουν το χάσμα μέσω των κονδυλίων από τις δράσεις του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης για την ψηφιακή μετάβαση που αναμένεται να φτάσουν τα 445 εκατ. ευρώ τα επόμενα 4 χρόνια.

Τρίκαλα ΕΣΠΑ 2023

Τρίκαλα ΕΣΠΑ 2023 – Ποιοι το δικαιούνται;

Μερικές από τις βασικές προϋποθέσεις για να ενταχθεί σε ένα από τα προγράμματα ΕΣΠΑ μια επιχείρηση στα Τρίκαλα είναι:

  • Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών συντομότερα από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος
  • Να έχουν συμπληρώσει 1 τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το προηγούμενο έτος τουλάχιστον
  • Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του εκάστοτε προγράμματος
  • Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014
  • Να είναι υπόχρεες υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ
  • Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους κατά το τρέχον έτος ή τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του προηγούμενου

Προσοχή, οι προϋποθέσεις ισχύουν ανά διαφορετικά προγράμματα και καλό είναι να ενημερώνεστε από τον σύμβουλο σας για το καθένα.

Γνωρίστε το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027

Το ΕΣΠΑ 2021-2027 αποτυπώνει τις νέες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις νέες αναπτυξιακές προτεραιότητες της Ελλάδας για τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με αυτό πρόκειται να διατεθούν για την χώρα μας πόροι συνολικού ύψους 26,2 δισ. ευρώ για τα επόμενα 7 έτη, από τα οποία πιστώσεις 20,9 δισ. ευρώ αφορούν στην Ενωσιακή Στήριξη και ποσό 5,3 δισ. ευρώ αφορά στην Εθνική Συνεισφορά.

Τρίκαλα ΕΣΠΑ 2023

Μετά από 30 και πλέον έτη παρουσίας του ΕΣΠΑ στην ελληνική πραγματικότητα, πολλοί επιχειρηματίες εμφανίζονται σκεπτικοί ή ακόμα και αρνητικοί στην ιδέα συμμετοχής σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, ενώ άλλοι υιοθετούν αντιλήψεις του παρελθόντος, οι οποίες πλέον έχουν πάψει να ισχύουν.

“Θα περάσουν χρόνια για να πάρω τα χρήματα ή δεν θα τα πάρω ποτέ”. “Δεν μπαίνω στο ΕΣΠΑ, γιατί βάζουν μόνο τους δικούς τους”. “Ας εγκριθώ πρώτα και μετά βλέπουμε αν θα υλοποιήσω την επένδυση και πώς”. “Δεν χρειάζεται να βάλω δικά μου χρήματα, θα τα καλύψει όλα η επιδότηση”.

Ας δούμε τι ισχύει.

Τρίκαλα ΕΣΠΑ 2023 – Τι κερδίζουν οι επιχειρήσεις;

Πολλές επιχειρήσεις είναι δυσκολεύονται ή διστάζουν να επενδύσουν ένα ποσό για τον εκσυγχρονισμό τους, όταν όμως το ποσό είναι επιδοτούμενο τότε έχουν ένα ισχυρό κίνητρο να προχωρήσουν.

Οι εξελίξεις σε κάθε κλάδο τρέχουν γρήγορα και η κάθε επιχείρηση χρειάζεται να είναι σε ετοιμότητα για να ανταποκριθεί σε αυτές τις σύγχρονες απαιτήσεις. Το να συμμετάσχει μία επιχείρηση σε ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ, σημαίνει ότι θα υλοποιήσει δαπάνες και μέρος του κόστους θα επιστραφεί με τη μορφή επιδότησης.

Η επιχείρηση μέσω ΕΣΠΑ μπορεί να δημιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ή να ενισχύσει τη θέση και τη φήμη της στην αγορά. Δεν συμφέρει να μην επωφεληθεί της ενίσχυσης μέσω ΕΣΠΑ, ειδικά όταν είναι πιθανό να επιδοτηθούν οι ανταγωνιστές της. Σκεφτείτε ότι θα βγείτε στην αγορά με νέα προϊόντα, νέες τεχνολογίες, καλύτερη ποιότητα, μεγαλύτερη προβολή και βελτιωμένες χρηματοροές.

Η διεθνής αξιοπιστία είναι ένα ακόμη κέρδος για κάθε επιχείρηση. Για να ενισχυθεί μια επιχείρηση σημαίνει ότι λειτουργεί νόμιμα, με όλες τις σχετικές αδειοδοτήσεις, ο εξοπλισμός που έχει αγοραστεί είναι καινούργιος, αμεταχείριστος και φέρει διεθνή πιστοποιητικά, πληροί τους κανόνες προσβασιμότητας ΑμεΑ και έχει φυσική και ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω του διαδικτύου. Η επιχείρηση έτσι καθίσταται αξιόπιστη απέναντι σε πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες και απέναντι σε όσους συνδιαλλάσσεται στο εξωτερικό, καθώς το ΕΣΠΑ είναι διεθνώς αναγνωρισμένο σε όλες τις αγορές.

Τρίκαλα ΕΣΠΑ 2023

Τρίκαλα ΕΣΠΑ 2023 – Συμβουλές για επιτυχημένη ένταξη

– Κάντε συνετή επιλογή του σύμβουλου σας. Αυτός είναι που θα σας καθοδηγήσει σε όλη την πορεία για την σωστή υλοποίηση της επένδυσης και να λάβετε τελικά την πολυπόθητη επιδότηση.

– Σχεδιάστε την επένδυσή σας, σε συνεργασία με τον σύμβουλό σας με σωστή και έγκαιρη προετοιμασία. Κάθε πρόγραμμα επιδοτεί συγκεκριμένα είδη δαπανών και πάντα υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ενώ ταυτόχρονα ορίζει το ανώτατο ποσό στο οποίο μπορεί να φτάσει μια δαπάνη, ανάλογα με το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού της επένδυσης ή άλλους παράγοντες.

– Σκεφτείτε από πριν τα οικονομικά στοιχεία αναλυτικά και ενημερωθείτε για τα στάδια εκταμίευσης της επιδότησης, καθώς και για το ποσό που θα πρέπει να διαθέσετε εσείς για την υλοποίηση της επένδυσης. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, η επιδότηση δεν ανέρχεται στο 100% της συνολικής επένδυσης, αλλά σε μικρότερα ποσοστά (40, 50, 60 ή 70%) ενώ και ο ΦΠΑ δεν αποτελεί δαπάνη επιλέξιμη προς επιδότηση. Οπότε και θα πρέπει να διαθέτετε ένα ποσό για την υλοποίηση της επένδυσης. αλλά και να έχετε υπόψη σας ότι δεν πληρώνεστε αμέσως από το πρόγραμμα.

– Ενημερωθείτε σχετικά με τις προθεσμίες, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα και ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες του συμβούλου σας. Τα περισσότερα προγράμματα θέτουν χρονικά περιθώρια για την υλοποίηση ορισμένου ποσοστού της επένδυσης (π.χ. 25%), ενώ όλα τα προγράμματα θέτουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της υλοποίησης της επένδυσης (π.χ. 12 μήνες). Επίσης υπάρχουν και μακροχρόνιες υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις που θα επιδοτηθούν, οι οποίες μπορεί να ισχύουν για 3 ή 5 έτη μετά από την τελική αποπληρωμή.

– Μεριμνήστε για την διευκόλυνση προσβασιμότητας ατόμων με ειδικές ανάγκες. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων και την τελική αποπληρωμή τους, είναι η δημιουργία υποδομών διευκόλυνσης της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ. Και ο χώρος της επιχείρησής σας αλλά και η ιστοσελίδα σας πρέπει να διευκολύνουν την προσβασιμότητα σε άτομα με ειδικές ανάγκες και να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ειδικά για την ιστοσελίδα σας οι έλεγχοι είναι αυστηροί για αυτό εμείς στην WebColors σας διαβεβαιώνουμε εγγράφως από πριν ότι δεν θα αντιμετωπίσετε πρόβλημα.

Επικοινωνήστε για μια προσφορά